Meni

Garancija

Proizvodi se isporučuju saglasno ovom poglavlju i u potpunosti su proizvedeni u skladu sa Prilogom 1. Ugovora i dostavljenim uzorcima.

Puna tržišna usklađenost proizvoda sa svim zakonskim zahtevima kao i zahtevima kvaliteta i uzorcima koji su predati NIS-u.

Povrat 100% proizvoda preostalih nakon završetka programa u fabričkom stanju, u originalnom i neoštećenom maloprodajnom pakovanju.

Proizvodne lokacije koje su uključene u proizvodnju proizvoda u potpunosti posluju u skladu sa obaveznim uslovima koji se odnose na ovlašćenja, bezbednost na radu i menadžment životne sredine.

Od strane ovlašćenih predstavnika BSF TOOLS su uključene i prateće usluge: proizvodnja proizvoda, transport do Republike Srbije, uvoz, carinjenje, dobijanje svih eventualno potrebnih sertifikata.

Proizvodi koji se isporučuju i prateće usluge koje prate isporuku proizvoda biće isporučeni, odnosno usluge izvršene u skladu sa zahtevima koji su definisani Ugovorom.

Proizvodi su u svemu proizvedeni u skladu sa zahtevima iz Pisma o namerama i Priloga 1. Ugovora i u celosti odgovaraju dostavljenim uzorcima i nemaju nikakvih nedostataka koji bi se mogli ispoljiti usled normalne upotrebe.

Usluge transporta do Republike Srbije i carinjenja, kao i ostale aktivnosti neophodne za isporuku proizvoda, distributeru će biti pružene u skladu sa najvišim standardima struke.

BSF TOOLS u celosti snosi troškove carine, poreza, svih taksi, naknada za dozvole i druge

Garantni rok: 6 meseci, shodno Zakonu Republike Srbije o zaštiti potrošača, kao i odgovarajući servis proizvoda reklamiranih od strane krajnjih potrošača u garantnom periodu.

Reklamacija

Garancija na sve proizvode je 6 meseci, osim ukoliko proizvođač ili dobavljač nije drugačije propisao. Pravo na adekvatnu reklamaciju i besplatan servis od strane prodavca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja artiklom i njegovim korišćenjem koje nije shodno uputstvu za upotrebu. Takođe, u slučaju da su izvršene bilo kakve prepravke, servisi i/ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica ili servisa. BSF TOOLS garantuje za kvalitet svih proizvoda iz naše ponude.